„Czytanie w alejkach”

Po rocznej przerwie powróciliśmy do szkolnej akcji prowadzonej od kilku lat w czerwcu „Czytanie w alejkach”.

Lekcje w plenerze

Piękna pogoda sprzyja wyjściu uczniów i nauczycieli z sal lekcyjnych. Lekcje mogą odbywać się w obrębie naszego szkolnego terenu, ale także na terenie Żelechowa,

Rok 2021 rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku.

Sprzątanie zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Żelechowie

Tradycyjne porządkowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Żelechowie.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie terytorialnym w Polsce

31 maja, po powrocie wszystkich uczniów do nauczania stacjonarnego, zorganizowany został I Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie terytorialnym w Polsce.

Projekt z historii 2c

Uczniowie klasy 2c zaprezentowali (w dwu turach) projekty z historii, podsumowujące realizowany materiał w bieżącym roku szkolnym, a mianowicie czasy epoki nowożytnej.