Plan zajęć pozalekcyjnych realizowanych w II semestrze 

  1. szk. 2020/2021

 

Dzień tygodnia

godzina

Nazwa zajęć

klasa

Prowadzący

Poniedziałek

3godz. Lekcyjna

(do lutego)

Konsultacje przedmaturalne z matematyki (p. rozszerzony)

IIIAB

Katarzyna Mucha

1 lekcyjna

Konsultacje język polski – poziom rozszerzony

III ab

Anna Włodarczyk

lekcyjna

Zajęcia dodatkowe kl IA

IA

Arkadiusz Jurzysta

Wtorek

15.15

Koło Myślograficzne

Uczniowie różnych klas

Agnieszka Osial

8 lekcyjna 

Koło filmowe (co 3-4 tygodnie)

I, II, III

Anna Włodarczyk

6 lekcyjna

Konsultacje – matura PP

3 AB

Joanna Baraniecka

7. lekcja

Konsultacje z j. polskiego (p. p)

3ab

Magdalena Woźniak

15.00-17.00

Konsultacje z wos.

3ab (7 os.)

Urszula Kobielus

Środa

8 godz. Lekcyjna

(do lutego)

Konsultacje przedmaturalne z matematyki (p. podstawowy)

IIIA

Katarzyna Mucha

1 lekcja

Konsultacje przedmaturalne z języka angielskiego

III AB

Anna Mosior

8, 9 godzina lekcyjna

Zajęcia odbywają się w szkole (hybrydowo)

Konsultacje przedmaturalne z matematyki (p. podstawowy)

IIIB

Jurzysta Arkadiusz

Czwartek

8 lekcja

Konsultacje przedmaturalne

3ab ( 5 osób)

Anetta Dziak

8 lekcja

Konsultacja przedmaturalne 

(j. niemiecki)

III b (M. Kucińska)

Agnieszka Osial

8 lekcyjna 

Konsultacje język polski – poziom podstawowy

III ab

Anna Włodarczyk

8-9 lekcyjna

(od lutego)

Konsultacje przedmaturalne z matematyki (p. rozszerzony)

IIIb

(A.Miszkurka, K. Mućka)

Katarzyna Mucha

Piątek

7. lekcja

Koło Miłośników Czytania (1x w miesiącu)

Uczniowie z różnych klas

Magdalena Woźniak

4lekcyjna

(od lutego)

Zajęcia odbywają się w szkole oraz on-line

Konsultacje przedmaturalne z matematyki (p. podstawowy)

Kl.IIIA

Katarzyna Mucha

6 lekcyjna

(od lutego)

Zajęcia odbywają się w szkole 

Konsultacje przedmaturalne z matematyki (p. podstawowy)

Kl. IIIB

Katarzyna Mucha