OGŁOSZENIE NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA
 
Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do kontaktu z psychologiem szkolnym za pomocą Librusa- wiadomości lub Messengera- Liliana Żółkoś.
 
w środę w godz.8-14. lub piątek w godz.8-13. 
 
Jeśli potrzebny pilny kontakt także w pozostałe dni -poniedziałek.wtorek czwartek.
 
 
 
 
LILIANA  ŻÓŁKOŚ  - psycholog  szkolny zaprasza w dniach:
Środa -7.45-15.00
Piątek- 7.45- 13.15


Najważniejszym celem mojej pracy jest zapewnienie uczniom opieki psychologicznej oraz wsparcia dla rodziców i nauczycieli. Zapraszam, każdego ucznia, który znajduje się w trudnej sytuacji, a takich w okresie dorastania jest wiele. Czasem, już sama rozmowa, wyżalenie się komuś, kto nie skrytykuje, nie wyśmieje jest lekarstwem dla duszy. 
Przyjdź, jeśli:
- czujesz się samotny, masz trudności w kontaktach z rówieśnikami;
- masz kłopoty rodzinne, konflikty z rodzicami;
- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
- masz trudności z nauką
- nie radzisz sobie ze stresem;
- jesteś w sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie);
- masz trudności w wyborze kierunku dalszego kształcenia;
- chcesz podzielić się swoimi zainteresowaniami, sukcesem.
W zakresie  moich zadań należy również:
- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów nie tylko w przypadku problemów wychowawczych i problemów w nauce, ale także w celu wspierania mocnych stron ucznia;
- prowadzenie zajęć z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce pod postacią dysleksji;
- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;
- udzielanie pomocy uczniowi w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
- interweniowanie w sytuacjach kryzysowych w celu przełamania kryzysu oraz zapobieżenia jego eskalacji i negatywnym skutkom;
- wspieranie wychowawców oraz zespoły wychowawcze w realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
- inicjowanie i prowadzenie oddziaływań, mających na celu poszerzanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
- współpraca z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami oraz pozaszkolnymi placówkami wychowawczymi i placówkami zdrowia psychicznego.
    Serdecznie  zapraszam do współpracy uczniów ,nauczycieli ,rodziców w bieżącym roku szkolnym.