Świetlica szkolna istnieje od 1 września 2008 roku. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela lub z tytułu tzw. okienka w planie lekcji. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach:  7:30- 15:00.

Na co dzień świetlica tętni życiem pełniąc funkcję klubu szkolnego, co było od początku jej istnienia planowym zamysłem i propozycją dla uczniów, nie tylko gimnazjum, ale całego zespołu. Uczniowie chętnie korzystają ze zgromadzonych gier stolikowych, słuchają muzyki, oglądają wybrane programy TV, dyskutują i odrabiają lekcje pomagając sobie wzajemnie.