Uroczystości 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego zorganizowane w parku miejskim przez Towarzystwo Historyczne oraz MGOK Żelechów. Nasi uczniowie z klas mundurowych

Była to pierwsza wizyta w urzędzie powiatowym, jednocześnie pierwsza wizyta uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w nowym budynku przy ul.Mazowieckiej.

Zgodnie z wieloletnią tradycja naszej szkoły, tuż przed Bożym Narodzeniem każda z klas organizuje swoją wigilię.