31 maja, po powrocie wszystkich uczniów do nauczania stacjonarnego, zorganizowany został I Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie terytorialnym w Polsce. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie realizujący wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym. Konkurs miał formę testu składającego się z 14 pytań różnego typu i zróżnicowanego stopnia trudności, z którego można było uzyskać maksymalnie 57 punktów. A oto wyniki:
I miejsce- Wiktor Mikusek z klasy II a (48 pkt)
II miejsceex aequo – Wiktoria Jadanowska z klasy II b oraz Oliwia Długaszek z klasy I b (41 pkt)
III miejsceex aequo - Zuzanna Narojczyk z klasy II c oraz Michał Szyszkiewicz z klasy 2d (38pkt)
WIELKIE GRATULACJE!
Inicjatorki konkursu- panie Urszula Kobielus i Lida Soćko, dziękują nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu oraz wszystkim uczniom za udział i osiągnięte wyniki.