29 maja 2024 r. odbyło się podsumowanie realizowanego od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r. przez naszą szkołę projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058036 w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Edukacja Szkolna.
Na spotkaniu obecny był Pan Mirosław Walicki Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego.
Uczestnicy mobilności grupowych i indywidualnych odebrali certyfikaty poświadczające odbycie mobilności oraz zdobyte kompetencje.
Uczniowie w trakcie wyjazdu edukacyjnego do Portugalii w czasie zajęć formalnych i nieformalnych wraz z uczniami szkoły partnerskiej, wymieniali się informacjami na temat swoich szkół, miejscowości i kraju. Grupa pierwsza podjęła tematy promujące polską kulturę, a tematem przewodnim grupy drugiej była ekologia, a konkretnie upcycling.
Bezpośrednie rozmowy oraz gra terenowa, w której brali udział uczniowie, pozwoliły podnieść ich kompetencje komunikacyjne i językowe. Z pewnością niejeden z uczestników poczuł się pewniej, spostrzegłszy, że potrafi z sukcesem porozumieć się z młodymi ludźmi z Portugalii, Chorwacji czy Węgier, których spotkali, realizując projekt. Uczniowie mieli też okazję odwiedzić Povoa de Varzim, Porto, Aveiros, a także Fatimę.
W mobilności kadry edukacji szkolnej w job shadowing (obserwacja lekcji) wzięło udział jedenastu nauczycieli w Portugalii i trzech w Austrii. Uczestnicy obserwowali zajęcia dydaktyczne w szkołach przyjmujących podczas których nauczyciele poznawali zaplecze dydaktyczne placówek, wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami z nauczycielami z Portugalii i Austrii, zapoznali się z systemami edukacyjnymi w ich krajach, doskonalili umiejętność komunikowania się w języku angielskim. Oprócz formalnego szkolenia w instytucjach goszczących nauczyciele brali również udział w życiu społeczno-kulturowym w Portugalii, odwiedzając piękne miejscowości położone nad Oceanem Atlantyckim oraz w Wiedniu.
Po powrocie do "Lelewela” uczniowie i nauczyciele dzielili się zdobytą wiedzą.