26 stycznia pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Garwolińskiego - pana Mirosława Walickiego odbył się w naszym liceum  powiatowy konkurs historyczny  pod nazwą: ,,Na bój Polacy, na święty bój” zorganizowany z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Do udziału w konkursie zaproszono szkoły podstawowe z gminy Żelechów oraz szkoły ponadpodstawowe z powiatu garwolińskiego. Uczestników konkursu przywitała pani dyrektor Sylwia Tomaszek a organizator konkursu - pani Urszula Kobielus przedstawiła jego zasady. Konkurs odbywał się w dwu kategoriach - dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace konkursowe sprawdzała komisja złożona z nauczycieli historii- opiekunów, którzy przybyli na konkurs wraz ze swoimi uczniami.

I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Błażej Tomasz Odziemczyk ze Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie (opiekun: pani Bożena Gawda- Juśko) , II miejsce Aleksandra Niemirowska ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie (opiekun: pani Magdalena Michalik)  zaś III - Marta Skwarek ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku (opiekun: pani Małgorzata Osińska).

W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce ex aequo zajęli: Jan Garwoliński z LO im. Józefa Piłsudskiego w Garwolinie (opiekun: pani Ewa Gałązka)  oraz Julia Wdowiak z LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie (opiekun: pani Urszula Kobielus)  II i III miejsca zajęli uczniowie z ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie- Maciej Ukleja i Alicja Filipowicz (opiekun: pani Iwona Seremak).

Pani dyrektor Sylwia Tomaszek podziękowała wszystkim szkołom za udział w naszym konkursie oraz pogratulowała w imieniu swoim oraz pana Starosty- Mirosława Walickiego zwycięzcom. Do gratulacji i podziękowań dołączyła się pomysłodawczyni i organizator konkursu- pani Urszula Kobielus.  Laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie.  Starostwo Powiatowe przekazało również dla wszystkich uczestników konkursu- uczniów oraz nauczycieli pamiątkowe pakiety. 

LO w Żelechowie dziękuje za możliwość zorganizowania konkursu i udział w nim szkół z naszego terenu!