21 marca zawitała do nas WIOSNA. SU przywitał ją bardzo radośnie. Wielokolorowa grupa uczniów Lelewela zgromadzona na sali gimnastycznej brała udział w przygotowanych przez poszczególne klasy zabawach. Dodatkowo klasa 2a przygotowała dla wszystkich grę terenową, a uzdolnieni plastycznie wzięli udział w warsztatach bibułkarskich.
Nad całością czuwał SU a chłopcy z 2c zapewnili jak zawsze nagłośnienie imprezy. Dziękujemy za wspólną zabawę!