"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości."
Józef Piłsudski

W tym roku obchodziliśmy 74. rocznicę Powstania Warszawskiego, które stało się świadectwem patriotyzmu, determinacji w walce z wrogiem i pragnienia wolności. Unaoczniło ducha narodu i miłość Polaków do ojczyzny. Obecnie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy odgrywają kluczową rolę w pielęgnowaniu historii. Zasłużyli oni na pamięć, wdzięczność i szacunek.

We wrześniu nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii- BohaterON- włącz historię! Akcja ma na celu podtrzymanie pamięci i uhonorowanie Powstańców, przez wysłanie im kartki z pozdrowieniami. Uczniowie “Lelewela” czynnie zaangażowali się w projekt; wysłali około 70 życzeń przez Internet, które zostaną następnie wydrukowane i przekazane Bohaterom Powstania Warszawskiego. Pieczę nad młodzieżą sprawowała pani Urszula Kobielus. Działania uczniów koordynowała Agata Bogusz z klasy II a LO.