Lista osób przyjętych do klasy 1a oraz lista osób przyjętych do internatu międzyszkolnego zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w szkole.

W tej klasie są jeszcze 3 wolne miejsca. 

Szczegółowe informację można uzyskać bezpośrednio w szkole lub telefonicznie - 257541034.

Sekretariat szkoły czynny 8.00 - 16.00.