Zespół Szkół Nr 1 w Żelechowie 
Strona główna
O szkole
Klasy
Historia szkoły
Patron
Nasze sukcesy
Olimpiady i konkursy
Osiągnięcia sportowe
Rekrutacja
Internat
Liceum
Kadra
Psycholog szkolny
Wychowawca świetlicy
Dyrekcja
Nauczyciele
Baza szkoły
Baza szkoły
Dokumenty szkolne
Klauzula RODO
Punktowy system oceny z zachowania
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Dodatkowe dni wolne
Kalendarz roku szkolnego
Plan uroczystości szkolnych
Dokumenty do pobrania
Statut szkoły
Z życia szkoły
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Matura
Serwis maturalny
Konsultacje dla maturzystów
Dla uczniów
Koło strzeleckie
Materiały na lekcje
Gazetka szkolna
KOŁO ENTOMOLOGICZNE
Klub Sportowy "Lelewel"
Biblioteka szkolna
Wykaz podręczników do Liceum
Zajęcia pozalekcyjne
Plan lekcji
Samorząd uczniowski
Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Dla rodziców
Skład Rady Rodziców
Harmonogram zebrań z rodzicami
Klasy mundurowe
Informacje ogólne
Regulamin klas mundurowych
Z życia mundurówek
Gimnazjum
O gimnazjum
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Z życia gimnazjum
Projekty
Projekt Es weihnachtet
Mobilność drogą do sukcesu
,,PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ”
Kulinarna podróż po Niemczech
Praktyczna Przyroda
Boisko "ORLIK 2012"
Harmonogram zajęć na ORLIKU
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Absolwenci
Publikacja jubileuszowa
Zjazd absolwentów 2011
Zjazd Absolwentów
Lista Absolwentów
Zjazd 2016
Galerie
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
do 2007
Kontakt

Losowa galeria


Wycieczka do Sejmu

Patron

Dlaczego na patrona szkoły wybraliśmy Joachima Lelewela ?

Joachim Lelewel to postać, której działalność publiczna i naukowa sprzęgnięta została z tragicznymi dziejami polskiego narodu. Stał się symbolem wielkich idei, otoczony już za życia  nimbem uznania i szacunku. Był znakomitym uczonym, niestrudzonym bibliofilem, erudytą, ukochanym profesorem młodzieży wileńskiej. Jako skrzętny badacz źródeł, wszechstronnie wykształcony polihistor i poliglota, człowiek pracowity i obdarzony krytycznym umysłem oraz świetną pamięcią zakładał nową historyczną szkołę, odpowiadającą duchowi romantyzmu. Był uczonym, politykiem, pedagogiem, działaczem społecznym lecz także  o czym wiedzą nieliczni  zbieraczem pieśni ludowych, rysownikiem, numizmatykiem i kartografem. Imponował siłą woli, niezłomnością charakteru, wysokim poziomem etycznym. Jego osoba zasługuje ze wszech miar na wyróżnienie jako wzór godny naśladowania, wzór Polaka, obywatela - demokraty i człowieka.

W karykaturze Cypriana Norwida 

W środowisku emigrantów polskich postać wybitnego uczonego wzbudzała powszechną ciekawość. Wygląd zewnętrzny, sposób ubierania się i styl życia Lelewela przykuwały uwagę artystów. On sam niezmiernie rzadko wyrażał zgodę na pozowanie. Dlatego też większość zachowanych portretów, szkiców i karykatur powstała bez wiedzy Lelewela. Przedstawiano go często w niebieskiej robotniczej bluzie, która stanowiła nieodłączny element codziennego stroju, znanego w całej Brukseli. Byt to także jeden ze sposobów okazywania demokratycznych poglądów uczonego.

 Życiorys

 

Joachim Lelewel urodził się 22 marca 1786 roku w Warszawie. Jego rodzicami byli Karol - podskarbi Komisji Edukacji Narodowej i Ewa z Szeluttów. Od 9 roku życia pobierał systematyczną naukę. Początkowo było to nauczanie domowe - w Woli Cyganowskiej a następnie w Okrzei. W wieku 14 lat rozpoczyna naukę w trzeciej klasie konwiktu O.O. Pijarów w Warszawie. Po ukończeniu piątej klasy i 18 lat rozpoczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim. Kończąc studia podejmuje krótkotrwałą pracę nauczyciela historii w Liceum w Krzemieńcu. Następnie, również krótko, pracuje jako urzędnik w Ministerium Spraw Wewnętrznych w Warszawie. W czasie wojny Napoleona z Rosją przebywa w rodzinnej Woli Cyganowskiej. Po 1815 roku, już w Królestwie Kongresowym, jest zastępcą profesora w katedrze historii na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada także bibliografię na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych oraz historię XVI - XVIII wieku. Od 1822 roku rozpoczyna pracę jako profesor zwyczajny historii powszedniej na Uniwersytecie Wileńskim. Ukaz carski, usuwający Lelewela z Uniwersytetu, powoduje powrót do Warszawy. Tu bierze udział w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk, angażuje się także w działalność tajnych związków - Towarzystwa Patriotycznego i Wolnomularstwa Narodowego.

W 1828 roku zostaje wybrany posłem do sejmu z powiatu żelechowskiego. Uczestnicząc w pracach sejmu prowadzi działalność opozycyjną, krytykuje projekty rządowe. Podejmuje kontakty z Mochnackim oraz przywódcami spisku podchorążych. W momencie wybuchu powstania listopadowego powołany zostaje do Rady Administracyjnej, a następnie do Rządu Narodowego. Przewodzi także Towarzystwu Patriotycznemu. Po upadku powstania udaje się na emigrację do Paryża. Prowadzi tu czynną działalność polityczną tworząc Komitet Narodowy Polski. W 1832 roku zostaje usunięty z Paryża i udaje się do Brukseli. Kontynuuje tu działalność paryską. Tworzy bądź uczestniczy w takich związkach czy przedsięwzięciach jak: Młoda Polska, Związek Ludu Polskiego, Zjednoczenie Emigracji Polskiej, Międzynarodowe Towarzystwo Demokratyczne.

Ciężko chory zostaje przewieziony do Paryża. Tu umiera 29 maja 1861 roku i zostaje pochowany na cmentarzu paryskim - Montmartre. W roku 1929, zgodnie z ostatnią wolą Lelewela, zwłoki zostały przeniesione do Wilna.

Licznik odwiedzin

Dziś jesteś 407 gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1478532.

Statystyki

LIBRUS

dziennik
logo_fres

Filmy o szkole

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Wyszukiwarka

Przydatne linki