31 maja uczniowie realizujący geografię w zakresie rozszerzonym z klasy 2b i 3d wzięli udział w zajęciach terenowych z geografii w Kazimierzu Dolnym.

Pierwszym punktem były zajęcia z podstaw paleontologii w nieczynnym kamieniołomie - Kamienny Dół. Uczniowie dowiedzieli się o morskiej przeszłości obszaru Kazimierza Dolnego z końca górnej kredy (75-65 mln BP) oraz o bogatym życiu w ekosystemie ciepłego morza epikontynentalnego, które doprowadziło do powstania skał osadowych - opoki kazimierskie. Podczas pracy w grupach wiele osób odnalazło skamieniałości małż, gąbek oraz rafy koralowej.

Drugim punktem zajęć terenowych był wąwóz Korzeniowy Dół. Omówiono w nim procesy geologiczne oraz geomorfologiczne, które w plejstocenie wpłynęły na powstanie pokładów lessów w obrębie Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz późniejszych procesów ablacji deszczowej odpowiedzialnej za powstanie licznych wąwozów w okolicy.

Trzecim punktem był spacer krajoznawczy z centrum Kazimierza Dolnego przez Wąwóz Plebanka w kierunku skarpy Wisły na Albrechtówce. Młodzież mogła podziwiać piękną panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły. Podczas tych zajęć omówiono procesy geologiczne (fluwialne i glacjalne), które wpłynęły na powstanie malowniczego przełomu.

Opiekunami zajęć terenowych była Pani Dyrektor Sylwia Tomaszek oraz nauczyciel geografii Pan Tomasz Ekiert.