Uczniowie klasy 3c w ramach lekcji historii, kontynuując akcję BohaterOn - włącz historię! postanowili odtworzyć wydarzenia z życia codziennego powstańców warszawskich w realiach naszego liceum. Sala historyczna posłużyła więc za salę kinową powstańczego kina ,,Palladium”, jak również miejsce potańcówki młodych ludzi. Korytarze szkolne i łazienka stały się tłem dla ,,cywilnych” kobiet, zdobywających z trudem wodę. Natomiast w piwnicach szkoły otworzono odbywający się w konspiracji ślub młodych powstańców i ich niecodzienne przyjęcie weselne. Nie zabrakło oczywiście skromnych prezentów oraz pamiątkowych fotografii ,,pary młodej” i wszystkich zgromadzonych.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowali się do wyznaczonych ról, o czym świadczyły przygotowane stylizacje czy liczne rekwizyty. Działania młodzieży koordynowała pani Urszula Kobielus. To była świetna zabawa ale zarazem super lekcja historii!