Alicja Mucha odniosła wielki sukces, uzyskała tytuł laureata podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł ten umożliwia dostanie się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana Uniwersytetu Warszawskiego z maksymalną liczbą punktów w procedurze kwalifikacji. Patronat nad Olimpiadą obieli: Ministerstwo Środowiska w tym Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa Pan Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny mgr inż. Robert Jaworski.

Uczennicy Alicji oraz opiekunowi, nauczycielowi geografii Panu Tomaszowi Ekiert gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.