29 kwietnia ostatnie klasy licealne - klasy III a i III b uroczyście pożegnały się ze szkołą. W pierwszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru klasom młodszym oraz nagrodzenie uczniów za wyniki w nauce oraz szczególną aktywność w życiu szkoły.

 

Nagrody za zaangażowanie w życie gminy Żelechów oraz jej promocję  wręczył uczniom: Piotrowi Wiśnickiemu i Agacie Filipek Burmistrz Żelechowa - pan Łukasz Bogusz. Pani Urszula Kobielus wręczyła natomiast nagrodę w imieniu Starosty Powiatu Garwolińskiego pana Mirosława Walickiego uczennicy z najwyższymi wynikami - Karolinie Król. Pan Burmistrz oraz pani Kobielus w imieniu Starosty Powiatu pogratulowali uczniom osiągniętych wyników oraz życzyli dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

Pani Dyrektor Sylwia Tomaszek podziękowała uczniów za trzyletnią obecność w liceum, osiągane sukcesy, aktywność, wychowawcom i nauczycielom za opiekę i pracę z uczniami. Absolwentom życzyła jak najlepszych wyników podczas egzaminów maturalnych.