Z okazji 79.rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyła się na placu przyszkolnym uroczystość patriotyczna przy udziale klas mundurowych w obecności całej szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru oraz odśpiewaniu hymnu państwowego odczytany został apel pamięci. W odczytaniu apelu udział wzięli: Michał Grzyb, Dawid Kowalski, Krystian Pawlak, Jakub Brzozowski z klas II oraz p.Marcin Cichecki, który całą uroczystość poprowadził. Wprowadzenie historyczne przedstawiła p.Urszula Kobielus.