Piękna pogoda sprzyja wyjściu uczniów i nauczycieli z sal lekcyjnych. Lekcje mogą odbywać się w obrębie naszego szkolnego terenu, ale także na terenie Żelechowa,

gdzie można zapoznać się z bardziej lub mniej znanymi zabytkowymi obiektami. Z lekcji w plenerze skorzystali uczniowie klasy I b oraz grupa 2ab na lekcjach wos oraz klasy 2c i 2d na historii.