Po raz kolejny uczestnicy Koła Miłośników Czytania spotkali się 1 marca 2022 r. Rozpoczęło się ono od bardzo przyjemnego momentu - pani dyrektor Sylwia Tomaszek oraz opiekunka koła pani Magdalena Woźniak wręczyły uczestnikom spotkań książkowe podziękowania

za aktywne uczestniczenie w dyskusjach na temat literatury oraz propagowanie czytania wśród rówieśników. Nagrody zakupione zostały z funduszy uzyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Następnie, tradycyjnie już, toczyły się rozmowy o przeczytanych ostatnio dziełach literackich. Informacje o szczegółach spotkania znajdziecie na stronie internetowej szkoły