W ramach ogólnopolskiej akcji BohaterON - Włącz historię! uczniowie klasy 3c naszego liceum zrealizowali zajęcia pod kierunkiem nauczycielki historii - pani Urszuli Kobielus wg scenariusza Organizatora akcji p.t.,,Brud, głód i wesela. Codzienność podczas Powstania Warszawskiego”. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie przypięli znaczki - symbol Polski Walczącej lub założyli biało - czerwone opaski.
W ramach realizacji scenariusza uczniowie zostali zapoznani z samą akcją oraz przypomniano najważniejsze fakty związane z Powstaniem Warszawskim. Następnie uczniowie obejrzeli zaproponowany film z cyklu ,,Historia bez cenzury”, z którego dowiedzieli się jak wyglądała codzienność powstańców poza toczoną przez dwa miesiące walką. Na podstawie tej wiedzy uczniowie przygotowali krótkie scenki, które prezentowały: kolportowanie biletów do kina ,,Palladium”, rozrywkę w postaci potańcówek czy czytania książek, zdobywanie wody oraz powstańcze śluby. Na zakończenie lekcji uczniowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat życia codziennego powstańców. Wskazali podobieństwa i różnice w życiu dzisiaj i w czasie powstania, co było wg nich najtrudniejsze do zniesienia, co ich zaskoczyło, czego nowego dowiedzieli się o realiach powstania warszawskiego. Uczniowie wyrazili swoje uznanie dla młodych ludzi w ich wieku, którzy tak jak oni mieli swoje marzenia, plany a jednak w wielkim trudzie, wielu niedogodnościach, tytułowych - głodzie i brudzie, potrafili podjąć walkę o wolną Polskę.
Uczniom w trakcie pracy towarzyszyły powstańcze piosenki.