26  kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela odbyła się uroczystość nadania awansów kadetom innowacji pedagogicznych: policyjno-wojskowej i pożarniczej. 

Od 2008 r. , odkąd pojawiły się w liceum tzw. „klasy mundurowe”, dwa razy w roku kadeci mogą uzyskać awans na kolejne stopnie po spełnieniu wymagań określonych regulaminem szkolnym. W tegorocznej uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pan Grzegorz Woźniak, Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego – pan Marek Ziędalski, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - st. kapitan Paweł Sobór, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie - asp. szt. Robert Gorący, przedstawiciel szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Garwolinie – major Sylwester Kuklik, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie - Grzegorz Rosłaniec, Dzielnicowy  Posterunku Policji w Żelechowie - mł. asp. Przemysław Redzik

Uroczystość rozpoczęło podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu. Kadeci poszczególnych pododdziałów złożyli meldunki dowódcy oraz pani dyrektor - Sylwii Tomaszek. Po oddaniu honorów i przeglądzie pododdziałów odczytane zostało zarządzenie o awansowaniu na kolejne stopnie. Legitymacje awansowe wręczyli kadetom zaproszeni Goście. Tegoroczni maturzyści, którzy uzyskali najwyższy przewidziany regulaminem stopień awansu, otrzymali dyplomy. W imieniu kadetów głos zabrała uczennica, która podziękowała nauczycielom prowadzącym zajęcia mundurowe za przygotowanie pozwalające osiągnąć kolejny stopień.

Poseł na Sejm RP pan Grzegorz Woźniak pogratulował młodzieży awansów, wyboru nauki w żelechowskim liceum i klasach mundurowych oraz życzył dalszych sukcesów. Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego pan Marek Ziędalski podziękował kadetom klas mundurowych za obecność podczas uroczystości powiatowych oraz wyraził nadzieję, że kształtowanie charakterów w czasach nauki w tych klasach przyczyni się do ich wszechstronnego rozwoju. Przybyli Goście gratulowali uroczystości, a kadetom życzyli kolejnych awansów.

Pani Dyrektor Sylwia Tomaszek podziękowała Gościom za obecność, współpracę oraz wsparcie działalności w innowacji pedagogicznych. Kadetom pogratulowała osiągniętych stopni awansu i życzyła kolejnych sukcesów oraz realizacji planów i zamierzeń. Szczególne podziękowania skierowała do panów Marcina Cicheckiego i Stanisława Madejskiego, prowadzących zajęcia mundurowe, którzy przygotowali i prowadzili tegoroczną uroczystość.

Na zakończenie awansów opuszczono flagę i odprowadzono sztandar, a pododdziały odmaszerowały z placu uroczystości. Zwieńczeniem wydarzenia były pamiątkowe zdjęcia awansowanych.