Lista osób niezakwalifikowanych wywieszona została w szkole