Złożenie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym do 11 lipca 2019r.

Egzamin poprawkowy w części pisemnej odbędzie się 20 sierpnia o godz. 8.30.