Rok szkolny  2018/2019

Data zebrania

TEMATYKA   ZEBRAŃ

Klasy

Odpowiedzialny

17.09.2018 r.

(poniedziałek)

Zebranie informacyjne:

   a)  zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego

 i harmonogramem dodatkowych zajęć
 przygotowujących do egzaminu   gimnazjalnego

   b)  przedstawienie harmonogramu zebrań
        z rodzicami

   c) przypomnienie zasad przeprowadzania

        egzaminu gimnazjalnego

d) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców

III gim.

M. Woźniak

Zebranie organizacyjno-informacyjne:

a)      zapoznanie rodziców z organizacją pracy szkoły

b)      przedstawienie WSO i regulaminu ocen zachowania

c)      przedstawienie harmonogramu zebrań
z rodzicami

d)     wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców

I a b

A. Włodarczyk

A. Jurzysta

Zebranie organizacyjno-informacyjne:

a)      omówienie bieżących spraw zespołów

klasowych

b)      przypomnienie WSO i regulaminu ocen zachowania

c)      wstępne zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego

      i wyboru przedmiotów egzaminacyjnych

d)     zapoznanie z harmonogramem zebrań

     z rodzicami

e) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców

II a b

U. Kobielus

A. Dziak

Zebranie informacyjne:

   a)  zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego

       i harmonogramem konsultacji

        przedmaturalnych, dodatkowych zajęć
        edukacyjnych

   b)  przedstawienie harmonogramu zebrań
        z rodzicami klas maturalnych

c) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców

   d) przypomnienie zasad przeprowadzania

        egzaminu maturalnego i wyboru
        przedmiotów egzaminacyjnych

   e) omówienie organizacji balu
       studniówkowego.

III a b

J. Włodarczyk

K. Mucha

12-14.11.2018r.

(poniedziałek, wtorek, środa)

Spotkania indywidualne.

Analiza wyników w nauce, omówienie spraw wychowawczych i frekwencji.

III gim

III a b

II a b

I a b

Wychowawcy

klas

… . 12. 2018 r.

(niedziela)

Omówienie wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych / matur

III a b

III gim

Wychowawcy

klas

18.12.2018 r.

(wtorek)

Informacja dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

III gim.

III a b

II a b

I a b

Wychowawcy

klas

24.01.2019 r.

(czwartek)

Analiza wyników w nauce,

spraw wychowawczych i frekwencji.

III gim.

III a b

II a b

I a b

Wychowawcy

klas

21.03.2019 r.

(czwartek)

Informacja dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

III a b

Wychowawcy

klas

21.03.2019 r.

(czwartek)

1. Podsumowanie 3-letniej pracy zespołów klasowych.

2. Przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego.

3. Omówienie wyników próbnej matury.

4. Zapoznanie z organizacją egzaminu maturalnego.

5. Konsultacje rodziców z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.

6. Informacja o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów

III a b

Wychowawcy klas

16.05.2019 r.

(czwartek)

Informacja dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

III gim.

I ab

II ab

Wychowawcy klas

16.05.2019 r.

(czwartek)

Spotkania indywidualne.

Analiza wyników w nauce, frekwencji i spraw wychowawczych.

Informacja o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów

III gim.

I ab

II ab

Wychowawcy

klas